Malý, přesto však výrazný

Dobře zvládnutý marketing je alfou a omegou existence každé firmy. Je potřeba, aby bylo o podniku slyšet pokud možno jen v dobrém, a zároveň je nutné systematicky budovat určitou image, na níž pak stojí specifická klientela. Nic z toho by…

Dobře zvládnutý marketing je alfou a omegou existence každé firmy. Je potřeba, aby bylo o podniku slyšet pokud možno jen v dobrém, a zároveň je nutné systematicky budovat určitou image, na níž pak stojí specifická klientela. Nic z toho by však nefungovalo bez zcela zásadní složky tohoto procesu, sice propagace. Ono pověstné „být vidět“ je totiž skutečně důležité

Firemní logo vždy na očích

I proto se například reklamní vlajky v hojné míře uplatňují na různých akcích a veletrzích. Ve změti různých vystavovatelů je nutné se odlišit a zároveň upoutat pozornost. A to zvládají bravurně. Jejich tvary a barvy však přilákají potenciální zákazníky nejen na takových akcích, ale i v běžném životě, kdy mohou být využity například jako zajímavý poutač při vjezdu do firemního areálu.